INNA

INNA on ravimi väljamõeldud nimede hindamise abimees

Enne alustamist palun lugege kasutusjuhendit:

INNA tehtav analüüs on vaid abistava eesmärgiga ning mõeldud eelkõige esmaseks nime valiku lihtsustamiseks.
INNA on mõeldud vaid väljamõeldud nimede analüüsiks (s.t. analüüsi ei tehta INN + MLH ja INN + kaubamärk nimede osas).
INNA sobib nii inimravimite kui veterinaarias kasutatavate ravimite väljamõeldud nimedele.
INNA tehtav nime analüüs ei ole täielik. Lisaks käesolevale analüüsile peab nime sobivuse hindamisel alati arvestama ka kõiki teisi Ravimiameti juhendiga kehtestatud põhimõtteid.

INNA tehtav otsing annab infot vaid järgnevates aspektides:

  • liiga suures mahus toimeaine nime (INN) kasutamine ja/või toimeaine nime tüve (stem) sisaldumine ravimi nimes;
  • tähendusega või tähendusele lähedase sõna sisaldumine ravimi nimes;
  • nime liiga suur sarnasus kõnes ja/või kirjapildis müügiluba omava või kuni 3-aastat tagasi müügiluba omanud ravimi nimega.

Pidage silmas, et kuna tegemist on masinaga ei ole INNA antav vastus kunagi 100% usaldusväärne ja lõpliku hinnangu ravimi nime sobivuse kohta annab alati Ravimiamet. Sõltuvalt vajadusest ja põhjendatusest võib Ravimiameti lõplik hinnang nime sobivusele olla INNA vastusest erinev.